انتخاب آیت الله جنتی مهری بود بر دهان عنودان انقلاب و اسلام انتخاب آیت الله جنتی مهری بود بر دهان عنودان انقلاب و اسلام

تعیین خبرگان و فقیه شناسان از تکالیف بزرگ الهی است و هیچ کس را عذری در مقابل اسلام و پیش گاه خداوند قهّار نخواهد بود (حضرت روح الله )

کانون های ارزشی نقطه عطف منویات رهبری و دستگاه اجراییست کانون های ارزشی نقطه عطف منویات رهبری و دستگاه اجراییست

دکتر اسماعیلی دبیرکل جمعیت فرزندان شاهد و ایثارگر با حضور در دفتر مهندس طلوعی شهردار منطقه 7 تهران با ایشان دیدار نمودند.

نیاز مدیریتی کشور به افرادی با تعهد و تخصص کافیست نیاز مدیریتی کشور به افرادی با تعهد و تخصص کافیست

دکتر نوری ضمن بازدید از عملکردها و فعالیت های گسترده جمعیت با اشاره به این مطلب که گروه ها و کانون های ارزشی می بایست با حضور قدرتمند خویش پا به عرصه های مدیریتی کشور بگذارند

توقف
دات نت نیوک فارسی